Skip to Content

Küpsised

Kasutame küpsiseid võimaldamaks Teil meie veebilehest rohkem kasu saada. Küpsised on väikesed andmete kogumid, mis salvestatakse ajutiselt Teie veebilehitseja poolt Teie arvuti kõvakettale, ning mis on vajalikud meie veebilehel navigeerimiseks. Küpsised ei sisalda Teie kohta mistahes isiklikku informatsiooni ja neid ei saa kasutada üksiku kasutaja identifitseerimiseks. Küpsis sisaldab sageli unikaalset kasutajatunnust, milleks on Teie seadmesse salvestatud anonüümne number (juhuslikult loodud). Mõned neist kaotavad kehtivuse Teie veebilehe seansi lõppemisel, teised jäävad Teie arvutisse kauemaks.

Küpsiste liigid
 

Esimese osalise küpsised
Esimese osalise küpsised seab see veebileht, mida te külastate, ja neid saab lugeda ainult antud veebileht.

Kolmanda osalise küpsised
Kolmanda osalise küpsised seavad need organisatsioonid, keda me kasutame erinevate teenuste jaoks. Näiteks kasutame me väliseid analüüsiteenuseid ja nende pakkujad seavad küpsised meie eest, et anda meile teada, mis on populaarne ja mis mitte. Veebileht, mida te külastate, võib sisaldada ka varjatud küpsiseid, näiteks YouTube'ist, ja need veebilehed võivad seada omaenda küpsised.

Miks peaksin küpsiste paigaldamist lubama?
Küpsistes sisalduvat teavet kasutatakse teile pakutavate teenuste täiustamiseks, näiteks:

  • võimaldamaks teenusel teie seade ära tunda, et Te ei peaks sama informatsiooni ühe ja sama ülesande jaoks või seansi jooksul korduvalt esitama, näiteks täitma veebivormi või veebiküsitlust
  • tagamaks videoesitaja korrektse toimimise
  • tegemaks kindlaks teenust kasutavate isikute arvu, et võimaldada meil muuta teenused kergemini kasutatavaks ja kindlustada piisav maht nende kiire toimimise tagamiseks; analüüsimaks anonüümseks muudetud andmeid, et aidata meil aru saada, kuidas inimesed meie veebiteenuste erinevate aspektidega ümber käivad, et saaksime neid paremaks muuta

Mis juhtub, kui ma ei nõustu?
Kui otsustate küpsiseid mitte lubada, ei pruugi mõned selle veebilehe funktsioonid olla õigesti kuvatud või õigesti töötada. See piirab Teie võimalusi meie veebilehel ning võib mõjutada selle disaini ja kasutuskogemust.
Näited funktsioonidest, mida küpsiste paigaldamisest keeldumine võib mõjutada:

  • videote vaatamine
  • sotsiaalvõrgustikes veebilehele „Meeldib“ märgistuse lisamine ja selle jagamine
  • manustatud sisu vaatamine, näiteks iFrames, Flash, jms.

Selle veebilehe seatavad küpsised

Muud küpsised


Lisaks ülaltoodud küpsistele võidakse (välises) sisus, mis on käesolevale veebilehele manustatud tehnoloogiaid nagu iFrames, JavaScript, jmt rakendades, kasutada täiendavaid esimese osapoole või kolmanda osapoole küpsiseid. Küpsistega nõustumisel annate ühtlasi nõusoleku küpsiste kasutamiseks sellises sisus.

Henkel ei oma kontrolli ega võta vastutust kolmandate osapoolte küpsiste eest. Palun pöörduge täiendava informatsiooni saamiseks kolmanda osapoole veebilehele.
Käesoleva veebilehe seatavate küpsiste lubamise ja keelamise vahel valimiseks kasutage alltoodud nuppu.

  • luba
  • keela

Teie valik säilitatakse.