Skip to Content

Isikuandmete kaitse avaldus

1. Üldine

„SIA Henkel Latvia“ (edaspidi: Henkel) austab kõigi tema veebisaiti külastavate isikute eraelu puutumatust. Soovime teid teavitada sellest, mis liiki andmeid Henkel kogub ja kuidas neid kasutatakse. Samuti anname teavet selle kohta, kuidas teie kui andmesubjekt saate oma õigusi kasutada.

Käesoleva isikuandmete kaitse avalduse muudatused avaldatakse sellel lehel. See võimaldab teil alati kursis olla sellega, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame.

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus ei puuduta veebisaite, millele pääseb ligi Henkeli veebisaitidel olevate hüperlinkide kaudu.

2. Isikuandmete kogumine, kasutamine ja töötlemine

Vastutava üksuse nimi: „SIA Henkel Latvia“

Vastutava üksuse aadress: Henkel Latvia SIA, Gustava Zemgala 76, LV-1039, Riia, Läti

Henkel kasutab isikuandmeid peamiselt selleks, et võimaldada kasutajatele veebisaidi kasutamist ja tagada veebisaidi nõuetekohane toimimine ja turvalisus. Andmete edasine töötlemine toimub üksnes muude seadusest tulenevate kohustuste või lubade alusel või kui kasutaja on Henkelile selleks nõusoleku andnud.

Kui kasutaja veebisaiti külastab, kogub ja salvestab Henkel teatavaid andmeid automaatselt. See hõlmab järgmist: vastavale lõppseadmele eraldatud IP-aadress või seadme tunnus, mida me vajame taotletud sisu (näiteks eelkõige allalaadimiseks esitatud sisu, tekstid, pildid ja tooteinfo, samuti andmefailid jms) edastamiseks, kasutajate tegevus veebisaidi kontekstis, vastava lõppseadme liik, kasutatud brauseri tüüp ning kasutamise kuupäev ja kellaaeg.

Henkel salvestab seda teavet maksimaalselt 7 päeva väärkasutuse tuvastamiseks ja vastavate meetmete võtmiseks.

Henkel kasutab seda teavet ka üldiseks haldamiseks ja selleks, et parandada teenuste esitlust ja funktsionaalsust.

Lisaks kustutab Henkel andmed kasutuse kohta ja muudab need anonüümseks, kaasa arvatud IP-aadressid ilma viivitamata pärast seda, kui neid enam eespool mainitud eesmärkidel ei vajata.

Andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda järgmistel alustel: 1) töötlemine on vajalik veebisaidi pakkumiseks või 2) Henkelil on ülekaalukas õigustatud huvi tagada ja parandada kasutajate vajadustele kohandatud veebisaidi funktsionaalsust ja veatut toimimist.

Andmete vastuvõtjad võivad olla vastutavate ettevõttesiseste osakondade liikmed, muud Henkeli sidusettevõtjad, välised teenuseosutajad (nt tarkvaramajutuse ja sisuhalduse pakkujad, reklaamiagentuurid, muud kolmandatest isikutest teenuseosutajad, kui see on vajalik nende teenuste osutamiseks), ametiasutused oma asjakohaste ülesannete täitmisel ja volituste kasutamisel, näiteks nende ametliku taotluse korral või kui see on vajalik Henkeli õiguste koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, samuti Henkeli ettevõtete praegused või tulevased omandajad müügi, ühinemise, omandamise või muu äritehingu korral.

3. Isikuandmete edasine töötlemine

a) Tarbija taotluste tabel

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed meie kontaktvormi kaudu. Me kasutame teie andmeid teie taotlusele vastamiseks.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik teie taotluse töötlemiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

b) Loteriid

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed ja aadressi meie veebisaidil aeg-ajalt korraldatavas loteriis osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid loterii läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui auhindade jagamine või loterii korraldamine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik loterii (loosimise) läbiviimiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

c) Toote katsetamine

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed ja aadressi meie toote katsetamises osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid toote katsetamiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui toote katsetamine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik toodete katsetamiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

d) Veebiseminar

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed, nt aadressi veebiseminaris osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid veebiseminari läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui veebiseminari läbiviimine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik teile veebiseminari võimaldamiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

e) Küsitlused

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed, nt aadressi küsitluses osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid küsitluse läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui küsitluse läbiviimine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik küsitluse läbiviimiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

4. Küpsised, pikslid, sõrmejäljed ja muud sarnased tehnoloogilised lahendused

See veebisait kasutab küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebilehitseja salvestab ajutiselt teie seadme kõvakettale ja mida on vaja meie veebisaidi kasutamiseks. Sageli sisaldab küpsis unikaalset identifikaatorit juhuslikult loodud numbri kujul, mis salvestatakse teie arvutisse. Mõned neist aeguvad, kui veebisaidi vaatamise lõpetate, kuid mõned püsivad seadmes kauem. Tehniliselt vajalikke küpsiseid kasutatakse automaatselt. Teisi küpsiseid (või sarnaseid tehnoloogiaid) kasutatakse ainult teie eelneval nõusolekul.

Küpsise tüüpe on erinevaid. Esimese poole küpsised on külastatava veebisaidi paigutatavad küpsised, mida saab lugeda ainult see sait. Kolmanda poole küpsised paigutavad muud organisatsioonid, mida me kasutame erinevate teenuste saamiseks. Näiteks kasutame väliseid analüütikateenuste osutajaid, mis paigutavad meie nimel küpsiseid, et saaksime teavet selle kohta, mida meie veebisaidil meeldivaks ja mittemeeldivaks peetakse.

Külastatav veebisait võib sisaldada ka manustatud sisu, mis pärineb näiteks YouTube’ist ja selline sisu võib omakorda seada enda küpsiseid.

Piksel on läbipaistev kujutis, enamasti suuruses kuni 1 × 1 pikslit, mis paigutatakse veebisaidile, et koguda andmeid, nagu IP-aadress, brauseri tüüp, pääsuaeg või varem seatud küpsised sisu individualiseerimiseks või sirvimise tõhustamiseks ja lihtsustamiseks. Piksleid kasutatakse sageli koos küpsistega, sest pikslid loovad ja haldavad küpsiseid.

Kui olete oma nõusoleku andnud, kogub veebisait andmeid seadme operatsioonisüsteemi, brauseri, keele, installitud kirjatüüpide, IP-aadressi, lisandmoodulite ja muu kohta. See võimaldab seadme korduvtuvastamist kasutajaspetsiifilise turustamise eesmärgil.

Meie veebisaidil kasutatavate küpsiste ja muude tehnoloogiliste lahenduste ning nende kasutamise eesmärkide kohta leiate lisateavet meie veebisaidi „Küpsiste“ jaotisest ja „Küpsiste seadetest“. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates meie veebisaidil asjakohaste küpsiste seaded; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes.

Teie eelistused salvestatakse domeenipõhiselt igas brauseris ja seadmes eraldi. Seega, kui te kasutate meie veebisaiti kodus ja tööl või eri brauseritega, peate andmete säilitamise keelama igas seadmes või brauseris.

a) Google Analytics

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutab see veebisait Google Analyticsit, Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa) ja Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (edaspidi: Google) osutatavat veebianalüütika teenust. Selleks on teie seadmesse installitud küpsis. See küpsis kogub andmeid näiteks brauseri ja seadme, teie IP-aadressi, külastatud veebisaitide ja juurdepääsu aja kohta, et hinnata teie veebisaidi kasutust, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi kasutusaktiivsuse kohta ning osutada veebisaidi pakkujale muid teenuseid seoses veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega. Küpsis kogub teavet ka selle kohta, kuidas kasutajad reklaamidega suhtlevad (reklaami tekstile klõpsamine või video kujul reklaami vaatamine).

Henkel kasutab kogutud teavet kampaaniate optimeerimiseks ning reklaamidele uute sihtide leidmiseks ja reklaamide individualiseerimiseks. Selle saavutamiseks võimaldavad küpsised, mida Google teie seadmes säilitab, teid uute reklaamide jaoks sihikule võtta ühest küljest (nt Google Adsi kohaldamisalas) Google’i veebisaitidel ja teisest küljest (nt Google Campaign Manager 360 kohaldamisalas) meie veebisaitidel ning olenevalt teie huvidest ka teiste partnerite veebisaitidel. Selleks tuvastatakse reklaami esitamise käigus teie brauser ja see paigutatakse teatavasse sihtrühma. Seda teavet kasutatakse teile asjakohaste ja huvipakkuvate reklaamide näitamiseks.

Google võib vastutava töötlejana kasutada teie andmeid oma eesmärkidel, nt profiilianalüüsi jaoks, ja siduda teie isikuandmed muude teie kohta kogutud andmetega (nt Google’i konto kaudu).

Google edastab teabe, mille küpsis genereerib teie veebisaidi kasutuse kohta (sh teie IP-aadress), Ameerika Ühendriikides asuvatele serveritele, kus see salvestatakse. Euroopa õiguse kohaselt ei taga USA piisaval tasemel andmekaitset. Massijälgimise seaduste tõttu võib osariikide ametiasutustel olla võimalus nende andmetega tutvuda. Kui teie isikuandmed on kord avalikustatud, ei kehti neile enam sama kaitsetase ja võib juhtuda, et te ei saa oma isikuandmetega seotud õigusi kasutada.

Oleme aktiveerinud IP anonüümseks muutmise võimaluse, mis tähendab, et Google kärbib / muudab anonüümseks Euroopa Liidu liikmesriigi ning Euroopa Majanduspiirkonna lepingu teiste osaliste IP-aadresside viimase okteti. Täielik IP-aadress saadetakse Google’i USAs asuvatesse serveritesse ja seda lühendatakse ainult erijuhtudel.

Lubades Henkeli veebisaidil küpsiste kasutamist, nõustute eespool mainitud andmete kasutamisega ja nende töötlemisega eelkirjeldatud viisil Google’i poolt.

Lisateavet Google’i teenuste andmekaitse kohta leiate siit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vastuväide andmete kogumisele:

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Kui olete üldiselt nõus küpsiste kasutamisega, kuid ei soovi lubada Google Analyticsi küpsist, võite külastada seda linki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), et laadida alla ja installida oma brauserisse lisandmoodul, mis ei lase Google Analyticsil andmeid (küpsised ja IP-aadress) koguda ja kasutada.

b) Adobe Analytics

Eeldusel, et olete andnud oma nõusoleku, kasutab käesolev veebisait Adobe Analytics'i, veebianalüüsi teenust, mida pakub Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Iirimaa) ("Adobe"). Selleks paigaldatakse teie seadmesse küpsis. See küpsis kogub selliseid andmeid nagu brauseri ja seadme andmed, teie IP-aadress, külastatud veebilehed ning serveripäringu kuupäev ja kellaaeg, et hinnata teie veebilehe kasutamist, koostada veebilehe operaatoritele aruandeid veebilehe tegevuse kohta ning pakkuda veebilehe pakkujale muid veebilehe tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid.

Adobe (vastutava töötlejana) võib kasutada teie andmeid mis tahes eesmärkidel, näiteks profiilide koostamiseks ja teie andmete sidumiseks teiste teie kohta kogutud andmetega (nt teie Adobe'i konto kaudu).

Küpsise poolt genereeritud teave teie veebilehe kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse Adobe'ile ja seda töödeldakse Ühendkuningriigis asuvatel serveritel. Sellise andmete edastamise puhul kolmandatele riikidele tagatakse piisav andmekaitse tase standardsete lepingutingimustega, art. 46 GDPR, kuni Euroopa Komisjon teeb otsuse andmekaitse piisavuse kohta (GDPR artikkel 45).

Oleme aktiveerinud IP-aadressi anonümiseerimise, mis tähendab, et IP-aadressi viimane oktett (viimane osa) on kohe peidetud, kui Adobe kogub IP-aadressi. See anonümiseerimine toimub enne IP-aadressi töötlemist. Statistilise analüüsi jaoks on saadaval ainult ligikaudne asukoht. Pärast geograafilist otsingut on IP-aadressid kõikjal Analyticsis hägustatud - need asendatakse sõnadega :: X.X.X.X.X.

Lubades küpsiste kasutamist Henkeli veebilehel, nõustute eespool nimetatud andmete kasutamisega ja eelnevalt kirjeldatud töötlemisega Adobe poolt.

Lisateavet Adobe'i teenuste privaatsuse kohta leiate siit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Vastuväide andmete kogumisele:

"Küpsised", "Küpsiste seaded", saate igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil "Küpsised". Kui te nõustute küpsiste kasutamisega üldiselt, kuid teile ei meeldi Adobe Analyticsi küpsiste kasutamine, võite järgida seda linki (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) ja deaktiveerida Adobe Analyticsi andmete (küpsised ja IP-aadress) kogumise ja kasutamise.

c) Google Campaign Manager 360 (varem DoubleClick)

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutame teenust Google Campaign Manager 360, mida osutab Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), et näidata teile asjakohaseid reklaame. Selleks paigaldab Google teie seadmesse IP-aadressi alusel küpsise. Peale IP-aadressi, brauseri ja seadme teabe, külastatud veebisaitide ja juurdepääsu aja kogub kõnealune küpsis teavet teie brauseris kuvatavate reklaampakkumiste kohta ja selle kohta, millistele reklaamidele te klõpsate. Nii saavad Google ja selle partnersaidid näidata huvidega seotud reklaame, mille aluseks on Henkeli lehtede ja muude veebisaitide varasemad külastamised. Campaign Manageri küpsised kasutavad teie brauserile määratud pseudonüümitud identifitseerimisnumbrit, et kontrollida ekraanil kuvatavaid ja meeldivaid reklaame. Selleks tuvastatakse reklaamide näitamise käigus teie brauser ja see paigutatakse teatavasse sihtrühma. Selle saavutamiseks võimaldavad küpsised, mida Google teie seadmes säilitab, teid seega uute reklaamide jaoks sihikule võtta ühest küljest (nt Google Adsi kohaldamisalas) Google’i veebisaitidel ja teisest küljest (nt Google Campaign Manager 360 kohaldamisalas) meie veebisaitidel ning olenevalt teie huvidest ka teiste partnerite veebisaitidel.

Seda teavet kasutatakse ka selleks, et hinnata teie veebisaidi kasutust, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi kasutusaktiivsuse kohta ning osutada muid teenuseid seoses veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega.

Google võib teie andmeid kasutada oma eesmärkidel, nt profiilianalüüsi jaoks, ja siduda teie isikuandmed muude teie kohta kogutud andmetega (nt Google’i konto kaudu).

Küpsise genereeritud teave teie veebisaidi kasutuse kohta edastatakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Google’i serverisse, kus see salvestatakse. Euroopa õiguse kohaselt ei taga USA piisaval tasemel andmekaitset. Massijälgimise seaduste tõttu võib osariikide ametiasutustel olla võimalus nende andmetega tutvuda. Kui teie isikuandmed on kord avalikustatud, ei kehti neile enam sama kaitsetase ja võib juhtuda, et te ei saa oma isikuandmetega seotud õigusi kasutada.

Lubades Henkeli veebisaidil küpsiste kasutamist, nõustute eespool mainitud andmete kasutamisega ja nende töötlemisega eelkirjeldatud viisil Google’i poolt.

Lisateavet Google’i teenuste andmekaitse kohta leiate siit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vastuväide andmete kogumisele:

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Kui olete üldiselt nõus küpsiste kasutamisega, kuid ei soovi lubada Google Campaigni küpsiseid, võite külastada linki (www.google.com/settings/ads/onweb) ja desaktiveerida Google’i Campaing Manageri.

5. Commerce Connector

Kasutame veebisaidil nuppu Buy Now Button (osta kohe). Buy Now Buttoni funktsiooni pakub ja kontrollib Commerce Connector. Täpsemat teavet selle funktsionaalsuse ja andmetöötluse kohta leiab järgmiselt lingilt: Commerce Connector — Privacy Policy (commerce-connector.com).

6. Teie kui andmesubjekti õigused / andmekaitseametnik

Võite igal ajal kasutada õigust tutvuda oma andmetega. Kui asjaomased nõuded on täidetud, võite kasutada ka järgmisi õigusi.

  • Õigus andmete parandamisele
  • Õigus andmete kustutamisele
  • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
  • Õigus esitada kaebus vastavale pädevale andmekaitse järelevalveasutusele
  • Andmete ülekandmise õigus (alates 25. maist 2018)

Õigus esitada vastuväiteid

Isikuandmete töötlemise korral Henkeli õigustatud huvi alusel on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta igal ajal teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel. Henkel peatab andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui Henkel suudab tõestada töötlemise olulisi põhjuseid, mis väärivad kaitset, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik õigusnõude täitmiseks või selle vastu kaitsmiseks.

Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine hakkab kehtima tulevase töötlemise kohta.

Sellisel juhul või kui teil on muid küsimusi või soove seoses teie isikuandmetega, saatke e-kiri või kiri meie andmekaitseametnikule: Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Saksamaa (e-post Datenschutz@henkel.com).